Project renovatie

Het ontzorgen van onze opdrachtgevers staat centraal in alles wat wij doen. Hiervoor beschikken wij over een totaalpakket van diensten. Zodat u alles aan één professional kunt toevertrouwen. Wij zorgen er voor dat alle verschillende veelzijdige disciplines naadloos in elkaar overlopen in de projecten.

van der Velde B.V. | Project renovatie

Project renovatie

Vroeg of laat komt er een moment dat er wordt besloten tot het verbouwen van een gebouw of afdeling. Soms is dit nodig om bijvoorbeeld ruimte te creëren, er veranderingen in de werkzaamheden op de afdeling plaats vinden en een andere indeling hiervoor van belang is. Net als bij het renoveren, transformeren of casco maken van openbare, commerciële of zorg gebouwen, is bij een verbouwing direct contact met de opdrachtgever van groot belang.

Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat u vertrouwen in ons heeft. Een van de belangrijke factoren hierin is dat u een duidelijk aanspreekpunt heeft. Binnen van der Velde B.V. is het gebruikelijk dat zowel de opname, het advies en de realisatie door één persoon gebeurd. 

Hoe ziet ons traject er met u uit:

Opname/offerte: N.a.v. een opname op locatie of aan de hand van een rapportage zullen wij dit duidelijk uitwerken in een zo open mogelijke begroting welke wij u toesturen.

Uitvoering: Bij een gunning zullen wij de werkzaamheden gaan voorbereiden. Wij zullen een planning opstellen t.b.v. de doorlooptijd en de inkopen gaan doen. Ten tijde van de uitvoering houden we u op de hoogte of lopen we tezamen een ronde langs de uit te voeren werkzaamheden.

Oplevering: Bij het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden lopen we graag met u een ronde. Hierbij nemen we de uitgevoerde werkzaamheden met u door. Bij eventuele beschadigingen of onvoldoende kwaliteit zullen wij dit tot tevredenheid oplossen.

Voordeel van verbouwen: Een goede verbouwing leid tot een langere levensduur van het gebouw dan wel een verbeterd comfort.

Project renovatie | van der Velde B.V.
Project renovatie | van der Velde B.V.
Project renovatie | van der Velde B.V.